HOME ACTUEEL INFORMATIE PATERSRÛNTSJE LOOP DOOR WORKUM STRONTRACELOOP FOTO'S CONTACT
 • Aanmeldformulier

 • Aanmeldformulier

  Voornaam: *. benodigd
  Achternaam: *. benodigd
  E-mail adres: *. benodigd
  Telefoon nr: *. benodigd
  Straatnaam: *. benodigd
  Huisnummer: *. benodigd
  Postcode: *. benodigd
  Woonplaats: *. benodigd


  Ik word lid (voor alle lidmaatschappen geldt voor een kalenderjaar):

  per jaar, lidmaatschap kost € 60,=
  per half jaar (aaneengesloten) , lidmaatschap kost € 32,50
  vanaf januari t/m maart en van september t/m december, lidmaatschap kost € 37,50
  combilidmaatschap, dit is voor partners binnen 1 huishouding die niet gelijktijdig op donderdagavond trainen, maar afwisselend. Dit lidmaatschap geldt ook voor een jaar, lidmaatschap kost € 60,=

  Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand. Je mag 2x gratis meetrainen. Als de opgave eerder is dan de eerste van de maand, dan wordt dit verrekend.

  Beëindiging van het lidmaatschap dienst schriftelijk te gebeuren via de mail (loopgroepworkum2013@hotmail.com)

  Graag het genoemde bedrag overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0179909851 t.n.v. M. Feenstra eo L. Galema inzake Loopgroep Workum.

  2014 Makke troch Roelof Fopma.nl